Doğalgaz Tesisat Döşeme

Doğalgaz Tesisat Döşeme

Doğalgaz tesisatı iki aşamadan oluşur , bunlardan birincisi ; gaz hattıdır , ikinicisi ise kalorifer hattıdır.

Gaz Hattı ; gaz hattı iki bölümünden oluşur.Biri kolon hattı dediğimiz , yetkilendirilmiş firmanın binanın dışına bırakılan servis kutusundan kapı girişine kadar çekilmiş olan bölümü kapsar.Bu bölüm , yetkili mühendizlerimizin çizimine ve koşullarına bire bir uyumlu şekilde tamamlanır.İkinci Bölüm ; kapı girişinden ocak , kombi , şofben bölümüne kadar olan kısımdır. Yine yetkili mühendizlerimizin çizimine ve koşullarına bire bir uyumlu şekilde tamamlanır.Bu her iki işlemin , birer projesi çizilir ve bu proje şartlarına göre işlem tamamlanır.Projeli işlemlerde kullanılacak malzemenin her parçası , belinmiş olan bir standarta göre kullanılmak zorundadır(Boru çapı,TSE Belgesi , CE belgesi , Özel Kodlar vb...).

Kalarifer Hattı ; Kalarifer hattı dediğimiz işlem ısınma hattıdır denilebilir.Bu hatlar radyatörlü (petekli) veya yerden ısıtma şeklinde olabilir. Radyatörlü Isıtma mobil sistem (Radyatörü besleyen borular şabın altından gider, borular görünmez) veya sıva üstü sistem (Borular radyatörü beslemek için görünür şekilde süpürgelik seviyesinde gider) olmak üzere iki şekilde yapılabilir.Yerden Isıtma genellikle ısıtılacak yerler , inşaat aşamasında borular şabdan önce tabliyeye döşenerek ısıtma sistemi tamamlanır.

Gaz hattının döşenmesinde mühendis koşulları ve proje şartları olduğunda ustanın eksik , yanlış veya isteğe göre tesisatı döşeme lüksü yoktur.Bu durum kalorifer hattı için çok farklıdır.Tek yetkili usta olduğundan , ısı farkının oluşmasında etkisi büyüktür.Ayrıca İşin Disiplinli , Düzenli ve Bilinçli yapılması ısınmada fark oluşturur.Bu sebeple referanslı ustaları ve mühendisleri tercih ediniz.